Integritetspolicy

Inom Hotell Storforsen AB (org.nr. 556497-1082) behandlar vi personuppgifter för medarbetare, leverantörer, gäster och övriga användare som använder våra tjänster.

Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.
Hotell Storforsen AB är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy. Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hotell Storforsen ABs webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

1. Insamling och behandling av personuppgifter
Hotell Storforsen AB samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en bokning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, lämnar gästenkät, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs ett separat samtycke inhämtar vi sådant från dig.

2. Information som vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t.ex. uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningsreferenser, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss.

Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att Hotell Storforsen AB kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person.

Hotell Storforsen AB använder personuppgifter för att:
• Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna.
• Bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna (i enlighet med bokningsvillkoren).
– När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.
– Under vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.
– Efter vistelsen kan vi även komma att skicka t ex en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket, och utskick inom 120 dagar (privatgäster)/360 dagar (konferensbokare) för att marknadsföra erbjudanden och tjänster som vi tror att du är intresserad av.
– Administrera och registrera köp av presentkort och värdebevis.
• Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna.
• Analysera och förbättra kvaliteten på – och upplevelsen av – tjänsterna, individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.
• Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.
• Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteendemarknadsföring.

3. Lagring och överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften och ändamål som specificeras i denna personuppgiftspolicy. Hotell Storforsen AB gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighetsrekommendationer, branschpraxis samt eventuella garantiåtaganden. Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Hotell Storforsen AB lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Hotell Storforsen AB använder underleverantörer för t.ex. datordrift och personuppgifter kan komma att överföras till dessa underleverantörer. Hotell Storforsen AB kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om Hotell Storforsen AB på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

4. Säkerhet, skyddande och gallring av personuppgifter
Hotell Storforsen AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

5. Andra applikationer/webbsidor
I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hotell Storforsen AB. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

6. Cookies
Hotell Storforsen AB samlar information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en websidas server. Läs mer om vilka cookies vi använder oss av i vår cookiepolicy nedan. Under inställningar på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av websidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter
Hotell Storforsen AB kommer att på din begäran eller när Hotell Storforsen AB upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera oss via e-post till info@storforsen.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Hotell Storforsen AB inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Gällande marknadsföring via e-post kan du när som helst avregistrera dig genom att kontakta oss på info@storforsen.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med Hotell Storforsen AB) samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt). Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får behandlas utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

8. Överlåtelse
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

9. Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Hotell Storforsen ABs behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka ett brev till Hotell Storforsen AB, Dataskyddsansvarig, Bredsel 105, 942 95, Vidsel.

Senast uppdaterad: 2019-11-11

Cookiepolicy

Hotell Storforsen ABs webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt).

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Hotell Storforsen ABs webbplats.
Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:
• Att webbplatsen innehåller cookies.
• Vad dessa cookies används till.
• Vem som använder informationen.
• Hur cookies kan undvikas.
Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

Vad är cookies och vad används de till?
Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.
Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

Några exempel på vad cookies kan användas till:
• På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.
• Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.
• Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.

Olika typer av cookies som används
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster bättre för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:
• Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
• Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteende. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan.
• Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
• Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
• Marknadsföringscookies: Annonscookies samlar information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida, så att vi kan visa dig relevant, målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Cookies & local storage
Picasso: Plattform för att göra onlinebokningar
Google Analytics: Mäter antalet besökare på webbplatsen
Google Tag manager: Målspårning och analys av webbplatsen
Facebook: Riktad annonsering och remarketing på facebook samt affilierade nätverk
Wordpress: Språkstöd på webbplatsen

Om du vill undvika cookies
Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Hitta och ta bort cookies
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar. Om du stänger av alla cookies kan vissa sidor inte visas alls eftersom de kräver att mottagandet av cookies är aktiverat.

Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11:
Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.
Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik.

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome:
Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart. Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation…
För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs hemsida.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari:
För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: Tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox:
För att rensa cookies:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik, tryck på knappen “Visa kakor”.
– Välj “Ta bort alla”, så rensas alla cookies från din dator.

För att blockera cookies på alla webbplatser:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till panelen Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik finns en rullist: “Firefox kommer att:”. Välj “Använda anpassade inställningar för historik”.
– Ta bort markeringen för “Tillåt att webbplatser lagrar kakor”.

För att rensa din cache:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under rubriken Cachat Webinnehåll, klicka på Rensa Nu.

Du kan se mer information om/och hur du undviker cookies här:
http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Samtycke till användning av cookies
Du samtycker till Hotell Storforsen ABs användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

Kontakt
Frågor och kommentarer om Hotell Storforsen ABs Cookie Policy välkomnas och sänds till info@storforsen.se.

Senast uppdaterad: 2019-11-11